TEXTS

 

disc 1 — Shanghai

 

The Wandering Heart

Composition Zhang Yi

Hindi Lyrics Bindhumalini, Omkar Havaldar, Rutuja Lad and Surabhi Sharma

Mandarin Lyrics and Pipa Zhang Yi

Tabla Kedarnath Havaldar

 

 

Manvaa tora bhatkat kaahe

ab batao kaa tu dhundhe ?

Aas ye lagat tarpat kaahe?

rakho re sabar manvaa pyaare.

 

It - ut ban- ban nisdin raah takat ho

man hi man ulajh- sulajh bheetar sab mil jaave..

 

Why does your heart/mind wander? Tell me, what is it you’re looking for?

Why do you suffer, pining in hope? Have patience, my heart.

 

Each day, becoming this or that/ Wandering hither and thither in the woods, patiently you wait

In the mind, everything is entangled and disentangled, ultimately becoming one within.

 

English translation by Sohnee Harshey

 

wèi shén me nǐ de xīn rú cǐ yóu dàng

gào sù wǒ nǐ zài zhuī xún shén me

zhè shì shén me yuàn wàng

huí dào nèi xīn níng jìng

 

Why is your heart wandering so?

Tell me what you're chasing

What is this desire

To return to inner peace?

 

— English translation by Chen Yun and Zhang Yi

 

 

Qarlygash - The Swallow

Vocals Bindhumalini, Rutuja Lad, Zhe Lai

Tabla Kedarnath Havaldar

 yàn zi ā

tīng wǒ chàng gè wǒ xīn ài de yàn zi gē

qīn ài de  tīng wǒ duì nǐ shuì yī shuō

yàn zi ā

méi mao wān wān yǎn jing liàng

bó zi yún yún tóu fa cháng

shì wǒ xīn ài de

yàn zi ā

 

Oh Swallow

listen to me sing a beloved Song of the Swallow

Darling, listen to what I have to say to you

Oh Swallow

With arched eyebrows and bright eyes

Long hair with even neck

She is my beloved

Oh Swallow

 

— Adaptation of a Kazakh folk song

 

 

Green Tara

Composition Zhang Yi

Vocals Omkar Havaldar, Bindhumalini, Rutuja Lad, Zhe Lai

Tarana Lyrics Tejaswini Niranjana, Rutuja Lad

Pipa Zhang Yi

Tabla Kedarnath Havaldar

 

 

Tom tadaare daani tanana derena

Tom tadaare daani deem deem derena

Tom tadaare daani tadre daani

Tadeem deem deem tananom

Tom tadaare daani tadre daani derena tadeem

 

Na tanana nom tanana

Yalali yalali yala lom

Na tanana nom tanana

Tadare daani tanana nom

 

 

Appreciating the Lotus

Composition and Vocals Omkar Havaldar, Bindhumalini, Rutuja Lad

Tabla Kedarnath Havaldar

 qiáng duì nán xūn zòu yú xián

zhǐ jiào zhǐ xià yú yīn bú shì qián

nà xiē gè liú shuǐ gòng gāo shān

zhǐ jiàn mǎn yǎn fēng bō ě

shì lí bié dāng nián huái shuǐ xiān

 

Against the southern breeze, my reluctant fingers play the zither

But the sound doesn’t linger like before.

Where have the beautiful sounds of the high mountain waterfall gone?

I see only the strong wind and dangerous waves

Bereft, like the composer of Huai Shuixian* when he left his family behind.

 

[extract from the 22nd scene of the Story of the Lute (Pipa-ji), composed in the tune of Lan Hua Mei]

*Memories of the Water Immortals, composed by Bo Ya (387 BCE – 299 BCE).

 

— English translation by Tejaswini Niranjana and Holly Leung

 

 

Oblivion

Vocals Omkar Havaldar, Bindhumalini, Rutuja Lad

Pipa Zhang Yi

Tabla Kedarnath Havaldar

 

 

Jaani jaani re, tore mana ki

Batiya hamaari logana braj ke

Nitha utha aas lagaavath ho

Chhina chhina venu baajatha

Sudhara nahi logana braj ke

 

The people of Braj have figured out what's in your heart

(You) wake up filled with longing/lying in wait each day

Listening to the flute as it plays every single moment

Oblivious to the people of Braj

— English translation by Sohnee Harshey

 

 

Maya, the Swindler

Vocals Bindhumalini, Zhe Lai

A poem by the 15th century saint-poet Kabir

English translation by Bindhumalini

 

 

Maya maha thugni hum jaani

 

Tirgun phans liye kar dole

Bole madhuri bani

 

Kesav ke kamla hoyi baithi

Shiv ke bhavan bhavani

Punda ke murat hoi baithi

Tirath mein bhayi pani

 

Maya,  the great illusionist, is a thug I know.

 

Holding the web of the three qualities,

She roams, speaking sweet words.

 

For Keshav she is Kamala,

For Shiva she is Bhavani,

for the priest an idol,

and flows as the holy water in the river.

 

 

 

shí qī  āi  de wǒ   shí bā de huā  nǎ yō

huā ér  āi  wǒ de gǎ lián shǒu  jiù   āi  shì shàng  yō

dìng le gè mìng āi  yē

āi yō  nǐ sǐ dào  āi  le yīn jiān le

āi yō  wǒ liú dào yáng jiān le  āi

huā ér  āi  wǒ de gǎ lián shǒu  jiù   āi  yáng shì shǎng  yō

jiù liú xià gè shào nián

 

Yinyang Ling*

Hua’er of Tu Ethnicity

 

 I am seventeen and the Hua’er is eighteen.

Hua’er, my beloved, in this world

her fortune is pre-determined.

Oh you died and went to the underworld

Oh I am left in this upperworld

The Flower, my Galian hands in this upper world

 left only me, the young man.

 

*Ling is a unique genre of folk song called Hua’er (the flower), which is known by its lyric or phrase within the tune, or by the name of the place of origin or the technique used to sing the song.

 

 

disc 2 Hong Kong

 

When the New Century Comes

Original Composer Wong Yiu Ming / Choi Tak Choy

OP Universal Music Publishing Limited

Composition and Vocals Bindhumalini, Omkar Havaldar, Rutuja Lad

Cantonese lyrics Chow Yiu-Fai

Yangqin Kimho Ip

Tabla Kedarnath Havaldar

 

 

ying gau joi bin ying jim jim taam dik hei mei  gei hei dong tin dik sin fa wooi fei

yau waan joi daai dei  jim jim joi bat goo gei  na hiu dak chaat na juen liu tin hei

ngoh gei hei gan nei yat hei fa lui yau hei  na siu seng doh yue faai doh mei

ngoh gei hei gan nei jang sin kap yat hau hei  jau gwoh doh fong heung dik kei miu sai gei

do je tin hung pa yat chai jeung yiu mong gei  na gei yik fong mau gang chai mei

do je tin gan nei yat hei bat joi waan pei  yeuk ding ha sai gei joi hei hei

 

Still trying to distinguish the fading fragrance

I remember how the flowers flew with grace

We were so indulgent in the games we played

That we didn't even notice the weather changed,

on a particular day

 

I remember how we played among the flowers

Our laughter was so happy

I remember how we took a deep breath

And dashed through one wonderful century

 

Now, I am afraid everything will be forgotten soon

Our remembrance becomes absurd, yet beautiful

Now, I am no longer playing with you

Shall we make a date?

Let's play again when the new century comes

 

— English translation by Chow Yiu-Fai, with editorial help from Patrick Jered

 

 

Never Explain the World

Composition and Vocals Bindhumalini

Cantonese Lyrics Chow Yiu-Fai

Tamil Lyrics Kutti Revathi

OP: EEG Music Publishing Limited

 

 

bat gaai sik sai gaai  mei yue chak mau fung yue  ying gau yau fung

bat ba ak wing yuen  daan juk do bok suet fa

bat gaai sik sai gaai  mei dung sik mau sing seung  ying gau yau sing

bat ba ak wing yuen  daan paau hui gau chan yi

 

hon tin yau yi  man sai mo ji

ngoh seung man nei

si fau nang gau jau chi jip sau yan lui mo ming ji

 

bat gaai sik sai gaai  mei do chut mau jan lei  ying gau wooi jan

bat ba ak wing yuen  daan teng gwoh  moot yau dik si

 

han seung  gong chut mau se yi si

gong bat chut yin hau sit jim wooi ji

gong bat chut  yin hau laan dak hui ji

gong bat chut  fa yat chai oi jeuk nei dik ngoh

si fau nang gau jau chi jip sau yan lui mo ming ji

 

bat gaai sik sai gaai  mei ying chut mau sam tiu  ying gau yau sam

bat ba ak wing yuen  daan fat yi bin cheung goh

bat gaai sik sai gaai  mei do chut mau jan lei  ying gau wooi jan

bat ba ak wing yuen  daan teng gwoh  moot yau dik si

 

Never explain the world

I don't predict a storm, but I feel the gusts

Never possess eternity

But I touch a flake of snow

Never explain the world

I don't read the star signs, but I watch the stars

Never possess eternality

But I discard an old shirt

 

The sky wants to say something, the land yields no words

I want to ask you

If you could ever accept we have no names

 

Never explain the world

I don't know reality, but I am real

Never possess eternity

But I have listened to a poem to be

 

I want to say something

But I can’t, perhaps the tip of my tongue will know

But I can’t, perhaps I am too lazy to know

But I can’t, perhaps you, the one I give up everything to love, may know

If I could ever accept we have no names

 

Never explain the world

I don't recognize the heartbeat, but I hear the heart

Never possess eternity

But suddenly, I sing

Never explain the world

I don't know the reality, but I am real

Never possess eternity

But I have listened to a poem to be

 

— English translation by Chow Yiu-Fai, with editorial help from Patrick Jered

 

 

naanaRIyaen Veezhthumor puyalai

vaeNdAmae veeNulagaviLakkam

Veesugindra kaartrinviralvarudum

naanaRIyaen Veezhthumor puyalai

vaNNameengaLAI kANamudiyum

Kalaiyum kolatthinai neermael ezhuthum

 

viLAkkamum tharuvadhum niranthram

vidhaippathum vaendidaathae nenjam

Naanendhan Ooninaithaan kandhalin

aadaiyena veesiye thuRAkkiRAEn

 

Vaanamae

Paesumae boomdhan paesumaa

Naanuniyinaal paesuvaen

NaanmeyyaRIyaen aagaiyaal

Vaazhnthiduvaen meyenavae dinam dinam

Idhayanadham kaetkiradhae kaNAM

Yaen adhuvum dhoorathilae thulangudu

Paadugiraen dhideerena uyirae

Naanenbadhum neeyenbathum peyarili

NeeyaRiyaayo...Kavidhaiyaay vaazhavae

 

Ice and a Summer Insect

Composition and Vocals Omkar Havaldar

Cantonese Lyrics Chow Yiu-Fai

Tabla Kedarnath Havaldar

Harmonium Sameer Havaldar

OP: EEG Music Publishing Limited

 

Introduction: This is inspired by a Chinese saying “You can never talk to a summer insect about ice,”  alluding to the stupidity of trying to tell someone something totally outside his world of reference. The lyricist is turning this saying upside down.

 

 

sui yuet cheung    kei mong lo    bing jaau do ha chung

nei mei loi    yan mei lo     seung jaau do mung

chung loi moot yau dik mo so     si jung wooi gei luk

yuen loi seung yau dik mo so     hoh ji do bat ji do

yue jim nung     sui jim lo      hing/heng jaau do chung

waai yi sam moh taai yuet muk     wing yuen bei oi sip fuk

waai yi sam moh gwai jung     wing yuen dik oi yuk

ming ming gok dak jaau bat do     suet ging yim hung

ming ming yi seung bat do     seung wooi sam luk

sui yuet cheung    kei mong lo    bing jaau do ha chung

 

Time ages, but our hopes are older, ice will find a summer insect

You are not yet here, but I can’t become old, dream will find the night

What has never been is infinite, only to be recorded by poetry

What is yet to come is infinite, does one know one doesn't know?

The rain becomes heavier, but who becomes older, lightness will find its weight

I wonder what is so captivating that we are always captivated by love

I wonder what is so precious that we always desire

About to give up, a crimson landscape of snow

Unexpectedly, frost turns deeply green

Time ages, but our hopes are older, ice will find a summer insect

 

— English translation by Chow Yiu-Fai, with editorial help from Patrick Jered

 

Come into my Eyes

Composition and Vocals Bindhumalini

Lyrics Kabir

Yangqin Kimho Ip

 

 

Akhiyan Prem Basayiya, Jani jaane dukh dai |

Naam sanehi kaarane, ro ro raat bitaai ||

 

Nainan to jhari layiyaa, rahat bahai nisu baas |

Papiha jyon piyu piyu rathei, piya milan ki aas ||

 

Naino Antar aav tu, nain jhaampi tohi le(v) |

Naa main dekhun aur ko, Naa tohi dekhan de ||

 

Nainan ki kari kothri, putli palankh bichai |

Palkon ki chik daar ke, piya ko liya rijhai||

 

Eyes full of love

This is the cause of grief

In love with the Name

The whole night is spent in tears

Eyes full of love

These tears flow night and day

 

Like the brainfever bird calls

Constantly for its beloved

Come into my eyes, my love

 

I’ll shut my eyes and hold you close

I won’t look at anyone else

 

Nor let you look elsewhere

Make your eyes a room

Make your pupils the bed

Make your eyelids the curtains

Make love to your beloved here

 

— English translation by Vipul Rikhi

 

 

At

Composition and  Vocals Rutuja Lad

Cantonese Lyrics Chow Yiu-Fai

Tabla Kedarnath Havaldar

OP: EEG Music Publishing Limited

 

 

joi chi hak bat seung liu     jau wooi hui seung

dong hui jau nang fau loi

joi mau dei fong cheung sau goh

cheung gwai hui yau wooi loi

joi lun wooi lui min yeuk si pung jeuk nei

nei joi waak si yi bat joi

joi fa fa sai gaai

taai mei lai     yiu gwai hui keuk wooi loi

joi chi hak bat seung liu     jau wooi hui seung

dong hui jau nang fau loi

yat jiu joi chan     ji gui joi sun     yi gwok joi sing

nei gan ngoh

joi

 

At this moment, I don't want to think, but then my thoughts

Float back and forth

At a certain place, let me sing a song

Sing ‘Go and come back’

At the point of reincarnation, if I come across you

Would you be or no longer be

At this beautiful world

I want to go but I always come back

At this moment, I don't want to think, but then my thoughts

Float back and forth

Sun shines at an ocean of dusts, words at the tip of a tongue, another country at home,

You and me, at

 

—English translation by Chow Yiu-Fai, with editorial help from Patrick Jered

 

 

Dream of Floating Dust

Composition and Vocals Omkar Havaldar

Cantonese Lyrics Chow Yiu-Fai

Kannada Lyrics Sharada K.G. Havaldar and Nagaraj Rao Havaldar

Tabla Kedarnath Havaldar

Harmonium Sameer Havaldar

OP: EEG Music Publishing Limited

 

 

han soeng ngo hap soeng liu ngaan zau wui fan

dou nin yu jat

lau zyu liu gei do pin fau wan

han soeng ngo jyu soeng liu nei zau wui man

 

si mun bou bei mat

daan bat bit daam sam  bat bit heoi man

si wing jyun bat zi dou zi zi ngoi zi zi han

pei gyun liu zau tong haa seoi

han soeng seoi dou fau wan

 

gei do go wai liu sai gaai zoi ze leoi

je loi mou mat

wai haa liu gei do cyut fau can

gei do go wai liu saat naa zoi naa leoi

 

si dou cyu kyut ham

daan bat bit soeng sam bat bit zaak fat

si wing jyun bat zi dou zi zi ngoi zi zi han

pei gyun liu zau faat zyu mung

han soeng mung dou fau can

 

How I wish I fall asleep the moment I close my eyes

Years pass like days

I am counting the floating clouds in my hands

How I wish I could kiss you the moment I see you

 

Yes, there are so many mysteries

But no need to worry, no need to ask

Yes, we will never know

We only know when we love, when we hate

When I am tired, I need to lie down and sleep

On floating clouds

 

How many of us search for our worlds and arrive here

Nights pass like nothing

I am saying goodbye to the floating dust at my heels

How many of us, suddenly, find ourselves there

 

Yes, there are so many regrets

But no need to lament, no need to punish

Yes, we will never know

We only know when we love, when we hate

When I am tired, I need to lie down and dream

Of floating dust

 

— English translation by Chow Yiu-Fai, with editorial help from Patrick Jered.

 

 

Modada mele kanasanu kaanutha

Yugayugagalu kshanadolu karagalu

Modada alegale yenisuva tavaka

Kandodane ninna chumbisuve naa

 

Preethiya handara ondu vismaya

Adarali mulugi naa nee tanmaya

Raaga dweshada antara sukhamaya

Baa sakhi baa sakhi preethiya vishwake

 

Bandihevilli yenano hudukutha

Novu vishaada karuneya nodutha

Preethiya onde managala serisi

Bhaavada kanasina lokava daatisi

 

 

Krishna at Moonset

Vocals Rutuja Lad

Yangqin Kimho Ip

Tabla Kedarnath Havaldar

 

 

Chhaando Krishna jugal baiyyan

Bhor bhayi angana

 

Deepak ki jyoti pheeki

Chandrahuko chaandna

Mukh ko tambul piko

Nainana mein anjana

 

Let go my wrists, Krishna

The dawn sets in

The lights flicker

The moon is setting

I offer you betel leaf

And apply kohl on your eyes.

 

— English translation by Rutuja Lad

 

 

To Know

Vocals & Composition Bindhumalini

Cantonese Lyrics Chow Yiu-Fai

Tabla Kedarnath Havaldar

Harmonium Sameer Havaldar

OP: EEG Music Publishing Limited

 

 

lui ming liu  ching ying sik yue

se pun liu  ching ying sik ngai

gwoh dik    gwoh dik  dang sam moh gwoh

pin hak    bun sang  jaau sam moh mei

long loi liu  hoh ying sik choh

sui loi liu  seung ying sik dui

mong ying liu  ching ying sik siu

mo yin liu  ching ying sik haam

yi ngoh ji yau liu    bat gwoh

yi nei jau mei liu    han mei

chin loi liu  hoh ying sik ngoh

chin loi liu  seung ying sik nei

 

When thunder threatens, go and get to know the rain

When the snake coils, go and get to know an ant

What is past is past, what are we waiting for

One moment, almost a life, what beauty are we looking for

There comes a wolf, do we know what’s wrong

There comes someone, do we know what’s right

Forgetting myself, go and get to know how to smile

Speechless, go and get to know how to cry

And I am free, but it will pass

And you knit your eyebrows, so beautiful

Here I am, come and know me

Here you are, I wish I know you

 

— English translation by Chow Yiu-Fai, with editorial help from Patrick Jered

 

Nowhere to be Found

Vocals & Composition Rutuja Lad

Cantonese Lyrics Chow Yiu-Fai

Marathi Lyrics Vasudha Modak, Avhinav Shetty Jaiswal

OP: EEG Music Publishing Limited

 

 

jaau yue gong yue mo mik chue jung chut tit sue

yuet mun gwa yue mo mik chue jiu chue to yuet

hang chin tui hau jui jung joi n’go

daan n’go gok dak si yat joi juen yue mo mik chue

mei lai jim kan kan dak ying yin taai yuen

faai lok gik yuen yuen dak ming ming taai kan

mong diu sai gaai ji jai  taai mong yin  pin wui gei jue

yue suen cho yu mo mik chue koot chut kuet duen

joi suet suet chut king yue yue

 

Errant showers fall onto nowhere to be found, growing a cycas tree

Full moon shines onto nowhere to be found, revealing a rabbit hole

Going ahead, or retreating, in the end, is my choice

But I find that time meanders to nowhere to be found

Beauty seems so nearby that it is always too far away

Happiness is always so far away that it seems so nearby

When I forget the world, I am lost and yet I recall

Deliberations fail in nowhere to be found, breeding resolve

That speaks in the tongue of whales

 

— English translation by Chow Yiu-Fai, with editorial help from Patrick Jered

 

 

Chukaar sar thi kothun yete

Na kale kaahi kothe baraste

Bhuituni mag beej ankurta

Rop ivle drushtees padte

 

Punvaratrichya chanraprakashe

Vaat kuthunashi ujloon jaate

Marg kramanya sambhramit mee

Vel haathchi nistun jaate

 

Sundarta ti sameep aste

Pari mala ti doorach gamte

Maj pasuni te khoop durvar

Sukh aahe se mala vaatate

 

Baahya jagaache bhaan visarooni

Aatma bhaan mee jata harvuni

Sukh te majhya sannidh yethe

Kalte pari na maj aakalte

Jalmoodha pari mee kaa banate ?

 

Aihiktechi  odh  laagte

Nischayapaasuni mee kaa dhalte ?

 

 

Away to your City

Vocals Omkar Havaldar

Yangqin Kimho Ip

Tabla Kedarnath Havaldar

Harmonium Sameer Havaldar

 

 

Tore nagariya chal basiya piya

Baabul ke des na rahungi

 

Jo humase kachu bhool bhayo hain

Raakhungi apanee saath

Saas nanad ki gaari sahungi

 

Let's go away to your city, my love

I don't want to live in my father's house any longer

 

If I make any mistakes,

I'll make peace with them and keep them to myself...

And I'll endure the abuses from (my) mother-in-law and sister-in-law, my love

 

— English translation by Sohnee Harshey

 

 

 

 

CONNECT with Saath-saath

© ANSONICA RECORDS LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

 

Real music by real people.  Established in 2016, Ansonica Records is a boutique label presenting finely crafted contemporary music from across the globe.

 

www.ansonicarecords.com

223 Lafayette Road

North Hampton NH 03862

 

PRESS INQUIRIES

press (at) parmarecordings.com

603.758.1718 x 151